DE WEG NAAR SUCCESVOLLE VERANDERING

ORGANISATIE GUIDANCE

Gray Matters zet Organisatie Guidance in om organisaties te begeleiden bij verheldering van een vraagstuk of bij een verandering binnen de organisatie. Organisatie Guidance wordt dan bijvoorbeeld ingezet bij veranderingen op het gebied van processen, cultuur of samenwerking.

Binnen een organisatie richt Organisatie Guidance zich op de volgende aspecten:

  • We zetten menselijk en sociaal kapitaal optimaal in.
  • Check op de huidige cultuur
  • Medewerkers wijzen op eigenaarschap en ernaar laten handelen.
  • De purpose van een organisatie op de juiste wijze positioneren.
  • Effectieve en plezierige samenwerking en synergie in de gehele organisatie
  • Stimuleren van een open aanspreekkcultuur
  • Alle medewerkers nemen verantwoordelijkheid voor een veranderingsproces

MEEST VOORKOMENDE THEMA'S
Organisatieguidance wordt ingezet bij (complexe) organisatievraagstukken. Deze zijn vaak te vangen in thema’s.  Op deze pagina zijn een aantal veel voorkomende thema’s beschreven waar Organisatieguidance kan worden ingezet.

COMMUNICATIE EN SAMENWERKING
Communicatie is een van de belangrijkste non-technical skills die nodig is om een doelstelling te behalen. Zonder communicatie is er geen samenwerking mogelijk. Sterker nog; een gebrek aan communicatie is de grootste stressfactor voor een team of organisatie. Organisatie Guidance kan ingezet worden om communicatie te optimaliseren en daarmee samenwerking te vergroten.

EFFECTIVITEIT

Kent u het verhaal van de efficiente houthakkers? Zij moesten van hun voorman op een efficiente wijze binnen acht uren honderd bomen omzagen in een bos. Aan het einde van de dag was het de houthakkers gelukt om op een efficiente wijze honderd bomen binnen 8 uren om te hakken. Bij nadere inspectie bleken het wel de verkeerde bomen te zijn. Efficientie mag dus hand in hand gaan met effectiviteit. Effectiviteit is een belangrijke aspect van een succesvolle organisatie. Vaak zijn er belemmerende factoren aanwezig om effectief te kunnen zijn en blijven. Vaak zijn dit herhalende patronen. Organisatie Guidance kan worden ingezet om deze patronen om te buigen naar strategieën die effectiviteit kunnen bevorderen.

BESTAANSRECHT
Het bestaansrecht van een organisatie staat of valt bij het doel wat de organisatie nastreeft, ook wel genoemd het ‘waarom’ of de 'purpose' van de organisatie. Een grondige analyse van het huidige bestaansrecht wordt gevolgd door het juist positioneren en verstevigen van het bestaansrecht of het ontwikkelen van een nieuw bestaansrecht voor de organisatie.

ORGANISATIEVERANDERING
Om organisatieverandering succesvol te laten zijn is het essentieel om de medewerkers van meet af aan mee te nmeen in de verandering. Dat zorgt ervoor dat er steun en draagvlak wordt gerealiseerd voor het veranderproces. Bij veranderprocessen is er veelal meer aandacht voor de harde kant van het veranderproces. gedegen onderzoek heeft aangetoond dat gerichte aandacht voor de zachte kant van een veranderproces de kans op een succesvolle verandering veel groter maakt. Organisatieguidance richt zich op deze zachte kant om een succesvolle verandering in te kunnen zetten en realiseren.

BEDRIJFSCULTUUR
Een passende bedrijfscultuur zorgt voor een werkomgeving waarin medewerkers hun talenten en competenbties maximaal in kunnen zetten voor de organisatie. Het zorgt tevens voor een veilige omgeving waarin medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen. Organisatieguidance kan een waardevolle bijdrage leveren aan het laten groeien van een passende bedrijfscultuur.

Laten we een kop koffie met elkaar drinken. Om te kijken welk organisatievraagstuk er ligt. Wellicht is dat nog niet duidelijk en staan er slechts piketpaaltjes. Geen nood. Verheldering van het organisatievraagstuk is waar veel organisaties nog wat hulp bij nodig hebben. Daar kunnen we bij ondersteunen. Wanneer het vraagstuk helder is komen we met een voorstel. Dat is altijd op maat geschreven. Maatwerk is de enige weg bij Organisatieguidance. Daarin wordt het raamwerk van de guidance beschreven, de doorlooptijd van het traject en het gewenste resultaat voor de organisatie. Op basis van dit voorstel kunt u beoordelen of Organisatieguidance van Gray Matters ingezet gaat worden. En daarbij kijken we uiteraard ook naar de 'return on investment'.