DE WEG NAAR SUCCESVOLLE VERANDERING

ORGANISATIE GUIDANCE

Organisatie Guidance is een vorm van professionele begeleiding, die ingezet kan worden voor de hele organisatie of onderdelen van de organisatie die een gedeelde doelstelling nastreven. Daarbij gaat het met name over verandering. Deze verandering kan bijvoorbeeld gericht zijn op het gebied van processen, cultuur of samenwerking.  Bij verandering binnen een organisatie is het essentieel om alle medewerkers direct bij de verandering te betrekken. Dit creëert draagvlak bij de medewerkers en daarmee wordt de slagingskans vergroot. Door het menselijke en sociale kapitaal actief in te zetten is de organisatie in staat om vanuit wendbaarheid te opereren en te groeien. Organisatie Guidance kan worden ingezet om een veranderproces succes vol te begeleiden of een organisatievraagstuk te verhelderen.

Binnen een organisatie mag je het volgende van Organisatieguidance verwachten:

  • Menselijk en sociaal kapitaal wordt optimaal ingezet.
  • Ontwikkeling van een passende cultuur
  • Medewerkers tonen eigenaarschap en handelen ernaar.
  • Een purpose van de organisatie waar iedereen voor wil werken
  • Optimale samenwerking en synergie in alle lagen van de organisatie
  • Een open en effectieve aanspraakcultuur
  • Medewerkers die verantwoordelijkheid nemen voor een veranderingsproces
  • Van functiegerichte naar een competentie gerichte organisatie
  • Een wendbare organisatie die effectief kan reageren op het interne en externe krachtenveld

MEEST VOORKOMENDE THEMA'S
Organisatieguidance wordt ingezet bij complexe organisatievraagstukken. Deze zijn vaak te vangen in thema’s.  Hieronder zijn een aantal thema’s beschreven waar Organisatieguidance kan worden ingezet.

COMMUNICATIE EN SAMENWERKING
Communicatie is een van de belangrijkste non-technical skills die nodig is om een doelstelling te behalen. Zonder communicatie is er geen samenwerking mogelijk. Organisatieguidance kan ingezet worden om communicatie te optimaliseren en samenwerking te vergroten.

EFFECTIVITEIT
Effectiviteit is een belangrijke aspect van een succesvolle organisatie. Om effectief te kunnen zijn is het belangrijk om belemmerende factoren die effectiviteit in de weg staan snel te herkennen en weg te nemen. Vaak zijn dit herhalende patronen. Organisatieguidance kan worden ingezet om deze patronen om te buigen naar strategieën die effectiviteit bevorderen.

BESTAANSRECHT
Het bestaansrecht van een organisatie staat of valt bij het doel, ook wel genoemd het ‘waarom’ van de organisatie. Een gedegen verkenning van het huidige bestaansrecht wordt gevolgd door het versterken van het bestaansrecht of het ontwikkelen van een nieuw bestaansrecht voor (delen van) de organisatie.

ORGANISATIEVERANDERING
Om organisatieverandering succesvol te laten zijn is het essentieel om de medewerkers in alle fases van verandering te betrekken. Alleen zo kan er draagvlak ontstaan voor veranderingsprocessen. Het schept helderheid en een duidelijke koers zodat iedereen weet welke bijdrage hij of zij kan leveren. Organisatieguidance begeleidt de zachte kant van een verandering zodat de kans op een succesvolle verandering aanmerkelijk toeneemt.

BEDRIJFSCULTUUR
Een passende bedrijfscultuur zorgt voor betrokken en bevlogen medewerkers en dus optimale bedrijfsresultaten. Een bedrijfscultuur biedt, in tegenstelling tot het zoveelste nieuwe beleid, ruimte aan medewerkers om zich maximaal te ontwikkelen en hun talenten en competenties optimaal in te zetten voor de organisatie. Organisatieguidance kan een waardevolle bijdrage leveren aan het laten groeien van een passende bedrijfscultuur.

Laten we een kop koffie met elkaar drinken. Om te kijken welk organisatievraagstuk er ligt. Wellicht is dat nog niet duidelijk en staan er slechts piketpaaltjes. Geen nood. Verheldering van het organisatievraagstuk is waar veel organisaties nog wat hulp bij nodig hebben. Daar kunnen we bij ondersteunen. Wanneer het vraagstuk helder is komen we met een voorstel. Dat is altijd op maat geschreven. Maatwerk is de enige weg bij Organisatieguidance. Daarin wordt het raamwerk van de guidance beschreven, de doorlooptijd van het traject en het gewenste resultaat voor de organisatie. Op basis van dit voorstel kunt u beoordelen of Organisatieguidance van Gray Matters ingezet gaat worden. En daarbij kijken we uiteraard ook naar de 'return on investment'.